Vodohospodárske diela

2008
Výstavba kanalizácie v obci Bystrá
Viac
2007-2009
Bratislava - protipovodňová ochrana
Viac
2006-2007
Odkanalizovanie malokarpatského regiónu
Viac
2004-2008
Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie v Žiline
Viac
2004-2006
Čistiareň odpadových vôd Zvolen
Viac
2003-2004
Čistiareň odpadových vôd Trenčín, pravý breh
Viac
2002
Bánová - kanalizácia
Viac
1991-2001
Čistiareň odpadových vôd Čadca, rekonštrukcia a rozšírenie
Viac
1987-2001
Čistiareň odpadových vôd Bratislava - Petržalka
Viac
1984-1991
Vodné dielo Gabčíkovo - zdrž Hrušov, prívodný kanál, komunikácie
Viac
1984-1988
Vodné dielo Kozmálovce
Viac
1978-1991
Čistiareň odpadových vôd Žilina
Viac
1978-1987
Čistiareň odpadových vôd Bratislava - Vrakuňa, 2. stavba
Viac
1974-1980
Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh
Viac
1965-1974
Skupinový vodovod Hriňová - Lučenec - Fiľakovo
Viac
1965-1970
Čistiareň odpadových vôd Pezinok
Viac
1959-1965
Pohronský skupinový vodovod
Viac

Kanalizačný zberač "A" Bratislava - Mlynská Dolina
Viac