Kariéra Kontakt:
Tel.: +421 2 482 71 322
E-mail: kariera@doprastav.sk

Koho hľadáme:

Hľadáme nových kolegov, ktorí budú spolu s nami srdcom Doprastavu. Dávame priestor všetkým, ktorých napĺňa dynamická práca a ženie snaha posúvať sa vpred. Rozširujeme náš tím Doprastav o absolventov stredných a vysokých škôl, záujemcov so skúsenosťami, ale aj bez nich, o skúsených stavbárov, ktorí hľadajú nové výzvy. Ak chcete spolu s nami vidieť ako Vám práca rastie pod rukami, radi Vás spoznáme.

Čo ponúkame:

Pracovať pre spoločnosť Doprastav je príležitosť premeniť svoj osobný potenciál na spoločné výsledky a rozvíjať sa. Základom nášho úspechu sú naši zamestnanci a ich zanietenosť a profesionalita, podporujeme ich rozvoj a vzdelanie pravidelnými bezplatnými školeniami s možnosťou rozširovania si kvalifikácie. Záleží nám na pohode na pracovisku, a preto si naši kolegovia vedia prispôsobiť svoj pracovný deň v rámci flexibilnej časti pracovnej doby. Zapájame sa do rôznych firemných aktivít „Športový deň“, podpora dobrovoľníctva, podpora ecoaktivít „Do práce na bicykli“ a iné. Poskytneme Vám 4 dni Sick day, dovolenku naviac pre matky a osamelých rodičov. Finančne podporujeme kolegov v náročných životných situáciách a pri dlhodobej PN. Ceníme si vernosť a lojalitu, odmeníme Vás pri životných a pracovných jubileách. Prispejeme Vám na doplnkové starobné sporenie. Odmeníme Vás za odporučenie nového kolegu / kolegyne. Vďaka Multisport karte sme stále fit. Staňte sa jedným z nás Doprastavákov, sme spoločnosť kde sa z kolegov stávajú priatelia.

Voľné pracovné pozície

Slovenská republika
Automechanik

Miesto výkonu práce: Zvolen, Žilina alebo Senec

Ekonóm/ka strediska OJ_07

Miesto výkonu práce: Zvolen

Majster stavebnej výroby - železničné stavby

Miesto výkonu práce: Prešovský kraj a aktuálne zákazky v rámci SR

Prípravár/ka stavieb

Miesto výkonu práce: Drieňová, Bratislava

Prípravár stavieb OJ_07

Miesto výkonu práce: Zvolen

Rozpočtár/kalkulant stavieb

Miesto výkonu práce: Drieňová, Bratislava

Špecialista bezpečnosti IT

Miesto výkonu práce: Bratislava

Stavbyvedúci dopravné stavby OJ_07

Miesto výkonu práce: Slovensko

Stavbyvedúci inžinierske stavby, infraštruktúra

Miesto výkonu práce: Bratislavský kraj

Stavbyvedúci - železničné stavby

Miesto výkonu práce: Prešovský kraj a aktuálne zákazky v rámci SR

Stavebný majster OJ_07

Miesto výkonu práce: Slovensko

Stavebný robotník - práca na turnusy

Miesto výkonu práce: Bratislavský a Trnavský kraj

Strojník – zemné práce

Miesto výkonu práce: Slovensko

Technik strojných zariadení (hydraulika)

Miesto výkonu práce: Senec

Technik výroby dopravného značenia

Miesto výkonu práce: Zvolen

Tesár (ZV)

Miesto výkonu práce: Slovensko

Vodič - SR

Miesto výkonu práce: Slovensko

Železiar (ZV)

Miesto výkonu práce: Slovensko

Česká republika
Asistent stavbyvedúceho / Majster - práca v ČR

Miesto výkonu práce: Praha a aktuálne zákazky v rámci ČR

OZO v prevenci rizik a technik požární ochrany

Miesto výkonu práce: Praha, případně dohodou v působnosti aktuálních zakázek v ČR

Prípravár stavieb (Pardubice)

Miesto výkonu práce: Pardubice

Prípravár stavieb (Praha)

Miesto výkonu práce: Praha

Stavební kalkulant - rozpočtář

Miesto výkonu práce: Praha

Informácie pre uchádzača

(povolené typy príloh: *.rtf, *.odt, *.doc, *.docx, *.pdf)
Spoločnosť Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.