Kariéra

Kto sme:

Sme stavbári telom i dušou, stavebný trh je naším domovom už viac ako 69 rokov. Od nášho zrodu po súčasnosť sme postavili stovky kilometrov diaľnic, rýchlostných ciest a mostných objektov najrôznejších konštrukcii, niekoľko tisíc kilometrov hlavných i vedľajších ciest, cestné obchvaty veľkých miest. Zmodernizovali sme niekoľko desiatok kilometrov železničných tratí a rekonštruovali stovky metrov električkových tratí. Realizujeme stavby s komplikovaným a technicky náročným zadaním, sme priekopníkmi pri využívaní moderných stavebných technológii. Spoliehame sa na odbornosť, skúsenosti a potenciál našich zamestnancov, aj vďaka ním sme v ankete Najzamestnávateľ v kategórii stavebníctvo za rok 2020 skončili v prvej trojke Najzamestnávateľov. Spoločne tvoríme hodnoty – stavebné diela nielen pre našich zákazníkov, ale aj pre celú verejnosť.

Koho hľadáme:

Hľadáme nových kolegov, ktorí budú spolu s nami srdcom Doprastavu. Dávame priestor všetkým, ktorých napĺňa dynamická práca a ženie snaha posúvať sa vpred. Rozširujeme náš tím Doprastav o absolventov stredných a vysokých škôl, záujemcov so skúsenosťami, ale aj bez nich, o skúsených stavbárov, ktorí hľadajú nové výzvy. Ak chcete spolu s nami.

Čo ponúkame:

Pracovať pre spoločnosť Doprastav je príležitosť premeniť svoj osobný potenciál na spoločné výsledky a rozvíjať sa. Základom nášho úspechu sú naši zamestnanci a ich zanietenosť a profesionalita, podporujeme ich rozvoj a vzdelanie pravidelnými bezplatnými školeniami s možnosťou rozširovania si kvalifikácie. Záleží nám na pohode na pracovisku, a preto si naši kolegovia vedia prispôsobiť svoj pracovný deň v rámci flexibilnej časti pracovnej doby. Zapájame sa do rôznych firemných aktivít „Športový deň“, podpora dobrovoľníctva „Naše Mesto“, podpora ecoaktivít „Do práce na bicykli“ a iné. Poskytneme Vám 4 dni Sick day, dovolenku naviac pre matky a osamelých rodičov. Finančne podporujeme kolegov v náročných životných situáciách a pri dlhodobej PN. Ceníme si vernosť a lojalitu, odmeníme Vás pri životných a pracovných jubileách. Prispejeme Vám na doplnkové starobné sporenie. Staňte sa jedným z nás Doprastavákov, sme spoločnosť kde sa z kolegov stávajú priatelia.

Voľné pracovné pozície

Absolventi - ponuka spolupráce

Miesto výkonu práce: Slovenská republika

Asistent stavbyvedúceho – vhodné aj pre absolventov

Miesto výkonu práce: Bratislavský kraj + stavby v posobnosti závodu Bratislava (Západné Slovensko)

Asistent stavbyvedúceho – vhodné aj pre absolventov

Miesto výkonu práce: R2 Kriváň - Mýtna

Automechanik

Miesto výkonu práce: Zvolen, Žilina

Elektrikár - elektrotechnik

Miesto výkonu práce: R2 Kriváň - Mýtna

Robotníci POZOR hľadáme Vás.

Miesto výkonu práce: Slovenská a Česká republika podľa aktuálnej stavby

Stavebný majster

Miesto výkonu práce: Zvolen a aktuálne stavebné zákazky v rámci pôsobnosti závodu Zvolen

Stavebný majster R2 Kriváň - Mýtna

Miesto výkonu práce: R2 Kriváň - Mýtna

Tesár

Miesto výkonu práce: R2 Kríváň - Mýtna

Vodič nákladných motorových vozidiel nad 3,5 t

Miesto výkonu práce: Žilina a stavby v pôsobnosti závodu Žilina

Železiar – stavebný montážnik

Miesto výkonu práce: R2 Kriváň - Mýtna

Informácie pre uchádzača

Ak Vás niektorá pracovná pozícia zaujala a boli by ste radi zaradení do výberového konania, môžete Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi zasielať v elektronickej podobe na adresu kariera@doprastav.sk.  Do predmetu správy uveďte názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

Spoločnosť Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.