Dcérske spoločnosti


Spoločnosť Doprastav Development, a.s. ako dcérska spoločnosť Doprastav, a.s. pôsobí v oblasti developerských projektov s prioritným zameraním na rezidenčný segment slovenského trhu.

Adresa:
Doprastav Development, a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Tel. č.:    +421 2 48 271 362

E-mail:  dpsdevelop@dpsdevelop.sk
Web:      www.dpsdevelop.sk


Spoločnosť Doprastav International, s. r. o. ako dcérska spoločnosť Doprastav, a.s. pôsobí v rámci predpínacích technológií na zahraničných stavebných trhoch.

     Adresa:

     Doprastav International, s. r. o.

     Drieňová 27 

     826 56 Bratislava


Spoločnosť DOPRASTAV SERVICES, s. r. o., ako dcérska spoločnosť Doprastav, a.s. poskytuje služby v oblasti hotelierstva a správy majetku (správa budov, zabezpečenie upratovania či stráženia objektu). Spoločnosť prevádzkuje hotely, ubytovne a chaty v atraktívnych lokalitách a mestách Slovenska na účely rekreačných, bussines pobytov, konferencií a školení vrátane komplexných služieb cateringu.

Adresa:
DOPRASTAV SERVICES, s. r. o.
Drieňová 27
821 01 Bratislava

Tel. č.:    +421 2 48 271 651
Mobil:    +421 907 801 966
Fax:        +421 2 48 271 657

E-mail:   rezervacie@doprastavservices.sk
Web:      www.doprastavservices.sk


Spoločnosť GEOstatik a.s., sa zameriava na projektovanie a realizovanie prác špeciálneho zakladania pre dopravné a pozemné stavby, sanácie zosuvných území, rekonštrukcie a podchytávania stavebných objektov. Pre svoju činnosť zamestnáva vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti realizácie špeciálneho zakladania stavieb a projektovania geotechnických konštrukcií.

Adresa:
GEOstatik a.s.
Kragujevská 11
010 01 Žilina

Tel. č.:    +421 41 73 42 179
Fax:        +421 41 73 42 172

E-mail:   geostatik@geostatik.sk
Web:      www.geostatik.sk


Výrobná prevádzka:

Mudroňova 21
010 01 Žilina

+421 41 56 40 678
+421 41 50 02 188

vyroba@geostatik.sk


Spoločnosť Slovenské Asfalty s. r. o., sa zameriava na výrobu a spracovanie asfaltových zmesí, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výrobu stavebných hmôt, polotovarov, opravu výtlkov a asfaltérske práce.

Adresa:
Slovenské Asfalty s. r. o.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava

Tel. č.:    +421 2 58 101 515
Mobil:    +421 918 702 566

E-mail:   office@slovenskeasfalty.sk


Spoločnosť TERRAcontrol, s.r.o. bola založená v roku 2018 a je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a.s. Jej cieľom a poslaním je vykonávanie kompletnej geodetickej a kartografickej činnosti.

Adresa:
TERRAcontrol, s.r.o.
Drieňová 27     
821 01 Bratislava

Tel. č.:    +421 908 937 434

E-mail:   info@terracontrol.sk
Web:      www.terracontrol.sk


Spoločnosť TESScontrol, s. r. o. bola založená v roku 2014 a je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a.s. Jej cieľom a poslaním je poskytovať služby a servis stavebného skúšobníctva v oblasti pozemných a líniových stavieb. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom akreditovaného laboratória v Prešove.

Adresa:
TESScontrol, s.r.o.
Ľubochnianska 1/A 
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Tel. č.:    +421 907 801 912 

E-mail:   jozef.jachym@tesscontrol.sk
Web:      www.tesscontrol.sk