Spolupráca s nami

Databáza podzhotoviteľov / dodávateľov

Zaradenie do databázy podzhotoviteľov / dodávateľov spoločnosti Doprastav, a.s.

Základným predpokladom budúcej vzájomnej spolupráce je zaradenie Vašej firmy do internej Databázy podzhotoviteľov / dodávateľov spoločnosti Doprastav, a.s. (ďalej len „Databáza“).

Postup pri zápise do Databázy je nasledovný:

  1. vyplnenie dotazníka Evidenčný list podzhotoviteľa / dodávateľa s uvedením oblasti podnikania / činností podzhotoviteľa / dodávateľa z Číselníka stavebných a súvisiacich činností Doprastav, a.s.,
  2. elektronické zaslanie vyplneného dotazníka (skenu vo formáte *.pdf), prípadne aj príloh na e-mailovú adresu podzhotovitel@doprastav.sk.

Až po doručení kompletne vyplneného dotazníka bude Vaša firma zaevidovaná v Databáze a následne, po preverení poskytnutých informácií a údajov o Vašej firme získaných z verejne dostupných zdrojov, bude navrhnutá na schválenie. O schválení Vašej firmy v Databáze a povinnosti informovať spoločnosť Doprastav, a.s. v prípade akýchkoľvek zmien v údajoch evidovaných v Databáze Vás následne elektronicky budeme informovať.


Upozornenia pre podzhotoviteľov / dodávateľov »