Právne informácie

Kopírovanie, distribúcia a akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na stránke www.doprastav.sk, ako aj na všetkých jej podstránkach je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Doprastav, a.s.

Doprastav, a.s. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli použitím informácií zwww.doprastav.sk.