Vedenie spoločnosti

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva

Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

Ing. Marek Očenáš
člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Ing. Oliver Čvirik

Ing. Martin Mráz

Ing. František Očkaják

Ing. Marcela Cerulíková

Ing. Ľubomír Dutko

Ing. Peter Horal

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Dušan Mráz
prezident a generálny riaditeľ    

Ing. František Očkaják
výrobný riaditeľ

Ing. Ján Blaho
finančno-ekonomický riaditeľ

Ing. Martin Chrappa
obchodno-technický riaditeľ Ing. Marcela Cerulíková
riaditeľka ľudských zdrojov

Ing. Martin Beniač
riaditeľ závodu Žilina

Ing. Peter Farko
poverený riadením závodu Bratislava

Ing. Juraj Naňo                                                                            riaditeľ závodu Zvolen

Ing. Ladislav Macura                                                              riaditeľ organizačnej zložky Praha

Ing. Martin Valko
riaditeľ závodu Prešov

Ing. Ivan Rondoš
riaditeľ organizačnej zložky Baku

Ing. Štefan Kovalčík
riaditeľ organizačnej zložky Poľsko

Ing. Ladislav Čonka
riaditeľ organizačnej zložky Maďarsko

Ing. Ivana Paulinyová
vedúca organizačnej zložky Rumunsko