Organizačná štruktúra

        Organizačná schéma spoločnosti Doprastav, a.s.
        účinná od 01.10.2021