Čistiareň odpadových vôd Bratislava - Petržalka1987-2001

Celková kapacita viac ako 487 tisíc ekvivalentných obyvateľov. Kapacita kalového hospodárstva je 240 m3 kalu za deň, sušina 5 %.