Skupinový vodovod Hriňová - Lučenec - Fiľakovo1965-1974

Vodný zdroj Hriňová s objemom 8,2 mil. m3, dĺžka privádzačov z liatinového, oceľového a asfaltocementového potrubia DN 500 je 109 km.