Pohronský skupinový vodovod1959-1965

Vodovodné potrubie DN 250 až 500 mm. Počet vybudovaných vodojemov v rámci stavby je 8, s objemom 3 500 m3 vody.