Čistiareň odpadových vôd Bratislava - Vrakuňa, 2. stavba1978-1987

Celková kapacita viac ako 1 090  tisíc ekvivalentných obyvateľov. Kapacita kalového hospodárstva je 260 m3 kalu za deň, sušina 5 %. Pri betonáži ôsmich veľkorozmerových tenkostenných ovíjaných vyhnívacích nádrží, každá s objemom 7 000 m3, bolo uplatnené posuvné debnenie. Pri výstavbe aktivačných nádrží sa uplatnilo veľkoplošné debnenie a dosadzovacích nádrží veľkoplošné kruhové debnenie.