Výstavba kanalizácie v obci Bystrá2008

Obec Bystrá sa nachádza v spádovom území mesta Brezno. Dielo sa budovalo v súvislosti s rekonštrukciou štátnej cesty I/72 Piesok - Bystrá a so stavbou kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Bystrá. Odkanalizovanie obce je v celom úseku gravitačné. Rúrové vedenie bolo realizované z PVC kanalizačných korugovaných rúr DN 300 v dĺžke 1 599,93 m a DN 200 dĺžky 383,00 m.