Železnice

2009-2013
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce
Viac
2008-2011
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Krásno nad Kysucou
Viac
2006-2009
Modernizácia železničnej trate, II.etapa (Piešťany - N.M. n/Váhom)
Viac
2004-2007
Modernizácia železničnej trate, I.etapa (Trnava - Piešťany)
Viac
2002-2006
Modernizácia železničnej trate Bratislava-Rača - Šenkvice
Viac
1995-1997
Dostavba trate Bratislava ÚNS - Bratislava Petržalka
Viac