ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa

ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa