Zmena sídla organizačnej jednotky Technický a skúšobný servis (TESS)

03.04.2016

Zmena sídla organizačnej jednotky Technický  a skúšobný servis (TESS)

Važení obchodní partneri.

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizačná jednotka Technický a skúšobný servis (TESS) spoločnosti Doprastav, a.s. s účinnosťou od 01.04.2016 zmenila adresu sídla a korešpondenčnú adresu na:

Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava.

Zároveň Vás informujeme, že touto zmenou došlo aj k zmene sídla laboratória Bratislava a to rovnako na vyššie uvedenú adresu.

Prosíme Vás, aby ste používali na doručovanie korešpondencie, vzoriek a materiálov určených na overovanie ich vlastností novú adresu.