Zmena IČ DPH

02.01.2017

Vážení obchodní partneri.

Dovoľujeme si oznámiť, že od 1. januára 2017 bolo spoločnosti Doprastav, a.s. pridelené nové identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty(IČ DPH):

SK7120000206

Nové IČ DPH je potrebné používať a uvádzať na všetkých účtovných a obchodných dokumentoch (faktúry, zmluvy a pod.).

Ďakujeme za pochopenie.