Zmena generálneho riaditeľa Doprastav, a.s.

01.06.2022

Zmena generálneho riaditeľa Doprastav, a.s. 

spoločnosť Doprastav, a.s. informuje, že s účinnosťou od 1.6.2022 je do funkcie generálneho riaditeľa menovaný Ing. Dušan Mráz, ktorý je súčasne predsedom predstavenstva spoločnosti.