Železničná stavba desaťročia 2012 - 2022

14.03.2023

Železničná stavba desaťročia 2012 - 2022

Naša stavba získala úžasné ocenenie !!!


Na slávnostnom Galavečeri konanom pri príležitosti 17. ročníka konferencie Fórum koľajovej dopravy dňa 14. marca 2023, boli vyhlásené výsledky v rámci     1. ročníka súťaže CENA FKD „ŽELEZNIČNÁ STAVBA DESAŤROČIA 2012 - 2022".

S hrdosťou Vám oznamujeme, že Železničnou stavbou desaťročia, spomedzi piatich nominovaných stavieb,  sa stala stavba:

Modernizácia trate Púchov – Žilina, úsek Púchov – Považská Teplá.


Vďaka výnimočnej práci našich ľudí stavba získala rovno dve ceny:  

🏆 Hlavná cena „Železničná stavba desaťročia 2012-2022“, ktorú určila odborná porota a  

🏆 Cena verejnosti „Železničná stavba desaťročia 2012-2022“, ktorá vzišla z internetového hlasovania.  


Naše NAJ zo stavby:  

👉 Premostenie vodnej nádrže Nosice železničným mostom, typ konštrukcie „extrados“, dĺžka premostenia 592 m 

👉 Dvojkoľajný tunel „Diel“ v dĺžke osi tunela – 1081,70m 

👉 Dvojkoľajný tunel „Milochov“ v dĺžke osi tunela – 1861m 

👉 Oceľový most ponad Nosickým kanálom, typ konštrukcie Langrov trám, dĺžka premostenia 379 m 

 

Ďakujeme partnerom „Združenia Nimnica“ - TSS Grade, a.s., Subterra, a.s. a Elektrizace Železnic Praha, a.s., odbornej porote a všetkým hlasujúcim.