Základný kameň cesty I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina poklepaný

20.12.2022

Základný kameň cesty I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina poklepaný

Dňa 20.12.2022 objednávateľ Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájil výstavbu severovýchodného obchvatu mesta Pardubíc.

Jedna z najdlhšie trvajúcich súťažiach ŘSD je definitívne na konci. Takmer dva roky po vyhlásení tendra podpísalo ŘSD zmluvu na stavbu severovýchodného obchvatu s víťazným združením Hochtief CZ, Doprastav a Cesty Čáslav. Víťazné združenie ponúklo cenu 1,446 miliardy korún.

Preložka cesty I/36 bude štvorpruhová a smerovo rozdelená.

Nová cesta by mala výrazne znížiť záťaž centra mesta tranzitnou aj miestnou dopravou.

Cesty I/36 slúžia okrem iného ako privádzač k diaľnici D35.

Povedie od kruhovej križovatky pri Globuse ku križovatke na Dubine v smere na Holice.

Zrejme najzaujímavejším objektom na trase bude premostenie slepého ramena Labe a rieky Labe. Vznikne tu zavesený most s dvoma poliami a celkovou dĺžkou 200 metrov.

Celková dĺžka novej trasy cesty I/36 je 4 170 metrov.