Z Martina do Vrútok na bicykli

18.05.2021

Z Martina do Vrútok na bicykli
Dlhoočakávaná cyklotrasa do Vrútok je realitou. Primátor mesta Martin Ján Danko a riaditeľ Závodu Žilina spoločnosti Doprastav, a. s. Martin Beniač, v utorok 18. mája slávnostne otvoril takmer 3 kilometre novovybudovanej cyklotrasy, ktorá uľahčí spojenie medzi dvomi turčianskymi mestami.
Martinskú časť cyklotrasy realizovala spoločnosť Doprastav, a. s. v úseku od Pltníkov po pravej strane nábrežia rieky Turiec popod cestu I/18 až po koniec gaštanovej aleje a ku križovaniu s cestou III/018242  s pokračovaním cez novú lávku na ľavý breh Turca, kde sa plynule napája na vrútockú časť, ktorá končí na križovatke Matušovičovského a Čachovského radu. Obojsmerná cyklotrasa v dĺžke 2,79 km spĺňa najmodernejšie štandardy čo sa týka povrchu, označenia i osvetlenia. Povrchovo je upravená asfaltobetónom. Pozdĺž trasy je umiestnených päť cyklistických odpočívadiel s drobným mobiliárom.  Súčasťou stavby sú dva mosty, jeden zrekonštruovaný (SO 04) a jeden nový (SO 03) a jeden podchod pod existujúcim cestným mostom. Na viacerých miestach trasy sa budovali oporné múry. Cyklotrasa je obojsmerná a ako jedna z mála aj osvetlená. 
Z pohľadu prírody bol rešpektovaný čo najminimálnejší zásah do zelene a životného prostredia. Výstavba cyklotrasy stála 1,8 milióna eur, pričom investícia mesta bola v objeme približne 14 % z investície. Cyklotrasa bude v budúcnosti plynule nadväzovať na cykloprepojenie Žilina – Vrútky – Martin.           
V mene spoločnosti Doprastav a.s., by sme chceli všetkým užívateľom cyklotrasy pri rieke Turiec v meste Martin popriať veľa šťastných kilometrov a príjemne strávené chvíle oddychu v krásnom prostredí.