Výstavba "miniobchvatu Prešova" zahájená

26.06.2016

Výstavba "miniobchvatu Prešova" zahájená

Hneď po slávnostnom odovzdaní staveniska stavby I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II. fáza, ktorého sa dňa 23. júna 2016 zúčastnili minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely, primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Bratislava Roman Žembera a predseda predstavenstva Doprastavu Juraj Androvič, závod Prešov začal s intenzívnou realizáciou stavebných prác.

Ide o nedokončenú stavbu, ktorá je pre motoristov prechádzajúcich mestom Prešom, ako aj pre jeho obyvateľov, veľmi žiadaná, dlho očakávaná a kľúčová. Bude totiž prevádzať tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu a opačne až do doby, kým bude uvedený do prevádzky diaľničný úsek D1 Prešov západ - Prešov juh.

Cieľom tejto stavby je odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta. Tým má byť odľahčená existujúca komunikačná sieť a má sa zlepšiť plynulosť dopravy a životné prostredie v okolí existujúcej komunikácie. Vybudovaním tzv. miniobchvatu mesta Prešov sa má rovnako zvýšiť kapacita komunikačného systému v meste.

Nový cestný úsek s dĺžkou cca. 4 kilometre bude nadväzovať na už zrealizovanú preložku cesty I/68 Prešov (Nábrežná komunikácia). Na konci sa napojí do navrhovanej okružnej križovatky pri ZVL, ktorá je rozhodujúcim dopravným uzlom v južnej časti mesta Prešov. Cesta je navrhnutá ako štvorpruhová komunikácia so stredným deliacim pásom.