Trojnásobné ocenenie

23.03.2017

Trojnásobné ocenenie

V rámci 22. ročníka súťaže Stavba roka 2016, do ktorej Doprastav prihlásil tri stavby (D1 Fričovce – Svinia, R2 Pstruša – Kriváň a I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina), získali dve z týchto stavieb tri ocenenia. Všetky ceny boli odovzdané v rámci slávnostného galavečera Stavba roka 2016, ktorý sa konal 22. marca 2017 v bratislavskej Inchebe.

Zbojská získala dve ceny

Prvou a zo všetkých získaných cien najviac prestížnou cenou bola Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2016. Táto cena bola udelená celkovo trom stavbám (bez udania poradia), z ktorých jedna získala hlavnú cenu Stavba roka 2016. Stavba s oficiálnym názovom I/72Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina si túto cenu podľa poroty zaslúžila za úspešné zvládnutie náročnej rekonštrukcie jednotlivých objektov stavby, realizovanie stavby bez úplnej uzávery v území s druhým až piatym stupňom ochrany prírody, precízne zohľadnenie všetkých environmentálnych aspektov pri realizácii stavby, zachovanie funkčnosti a prevádzky národnej kultúrnej pamiatky – ozubnicovej železničnej trate Pohronská Polhora – Tisovec a výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky a zlepšenie hospodárskych a turistických aktivít v regióne.

Druhá cena, Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR, bola tejto stavbe odbornou porotou udelená za celospoločenský prínos v oblasti prispenia k rozvoju regiónu a cestovného ruchu, za vysokú kvalitu stavebných prác technicky náročných konštrukcií, za zohľadnenie environmentálnych aspektov pri irešení tecjnického vybavenia diela a za výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky.

Fričovce sa páčili verejnosti

Cena verejnosti je každoročne od 2009 udeľovaná širokou (aj neodbornou) verejnosťou prostredníctvom internetového hlasovania. Zo všetkých 16 stavieb prihlásených do Stavby roka 2016, ktoré sa o túto cenu uchádzali, sa verejnosti páčila práve stavba diaľnice D1, úsek Fričovce - Svinia.