Spúšťa sa stavba takmer 700 m tunela Žilina

14.11.2014

Spúšťa sa stavba takmer 700 m tunela Žilina

Dňa 5. novembra o 14:00 hod. sa pri Žiline začal raziť tunel, ktorý je súčasťou úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Slávnostného začiatku razenia tunela a osadenia sošky sv. Barbory pri západnom portáli  sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, dotknutých obcí  a ďalší hostia. 

Celková dĺžka tunela bude 687 metrov. Pri stavbe sa vyrazí takmer 125 000 m3. Tunel bude vybavený moderným komunikačným a monitorovacím systémom.  Diaľničný tunel Žilina začína v katastrálnom území Bánová, odkiaľ bude pokračovať ponad údolie rieky Rajčanky. Tunel Žilina je súčasťou viac ako 11 kilometrového diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Ide o jeden z najťažších diaľničných úsekov, ktorý bude z väčšej časti vedený estakádami a tunelmi. Na úseku bude 11 mostných objektov v celkovej dĺžke 3 680 metrov. Okrem tunela Žilina je súčasťou úseku aj 2 367 metrov dlhý tunel Ovčiarsko. Popri úspore času, pohonných látok a znížení nehodovosti prinesie nová diaľnica aj zmiernenie negatívnych účinkov na kvalitu života obyvateľov. Žilinčanom diaľnica pomôže s odbremenením dopravy. Po ukončení výstavby úseku D1 sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na cestách I/18 a I/64 a tým sa prispeje k vytvoreniu lepších životných podmienok pre Dolný Hričov a Žilinu.