SPÁJAME PRÍBEHY UŽ 70 ROKOV

22.09.2023

SPÁJAME PRÍBEHY UŽ 70 ROKOV


Príbeh značky Doprastav sa začal písať v roku 1953, keď 1. januára vznikla spoločnosť ako Národný podnik Doprastav Bratislava. Korene zrodu podniku však siahajú ešte ďalej pred rok 1953. Koncom 40-tych rokov vznikajú československé stavebné závody - Závod pre dopravné stavby a Závod pre stavby vodohospodárske. Ich zlúčením vznikol dňa 23.10.1951 národný podnik Ingstav Bratislava a po jeho reorganizácii v roku 1953 národný podnik.

Od samého vzniku je Doprastav spoločnosťou, ktorá sa zameriava na rozsiahle inžinierske stavby. Motto tradícia – kvalita – profesionalita je zásadné pre nás doprastavákov, technikov aj robotníkov, z ktorých väčšina nebrala a neberie svoju prácu len ako povinnosť, ale ako poslanie, vytvárať hodnoty.

Spoločnosť Doprastav za 70 rokov svojho pôsobenia položila množstvo základných kameňov a vytvárala tak základy nielen pre realizované stavby, ale aj pevné základy toho, čím sa spoločnosť za tie roky stala – modernou stavebnou spoločnosťou vystuženou skúsenosťami a zocelenou dlhoročným pôsobením na trhu doma i v zahraničí.

Dňa 22. septembra 2023 sme v SND spoločne slávnostne oslávili 70 rokov založenia spoločnosti. Pri tejto príležitosti bola slávnostne pokrstená a uvedená do života kniha s názvom „Spájame príbehy už 70 rokov“. Tradične sa zahájenie novej stavby začína poklepaním základného kameňa. Krstom knihy a jej symbolickým poklepaním náš príbeh pokračuje a začína ďalšia etapa...

„Keď sa vydáte na cestu a nezáleží na tom, či ste šofér, sedíte vo vlaku, v lietadle alebo idete po svojich, vždy vám v hlave rezonuje cieľ. Doprastav sa na takúto cestu vydal pred 70-timi rokmi a cieľ rezonuje aj v tejto knihe, ktorú práve držíte v rukách.

Táto publikácia nemá a nikdy nebude rovnakú hodnotu pre všetkých čitateľov. Ak je Tvojím príbehom cesta na diaľnici, ktorú staval Doprastav, je tento príbeh iný, ako príbeh toho, kto v Doprastave našiel celoživotné naplnenie, rodinu (počas tých rokov ich nebolo málo) alebo toho, kto aj vďaka Doprastavu dochádza za prácou o dvadsať minút kratšie alebo je o dvadsať minút skôr doma pri rodine.....

......

Je to môj príbeh, Tvoj príbeh, je to príbeh náš.

Spájame príbehy už 70 rokov“

                                             ...je to len krátky úryvok z našej knihy vydanej pri príležitosti 70. výročia. Množstvo práce, vykonanej počas existencie spoločnosti, stavby i príbehy Vás pozývame prečítať si už priamo v nej.


Krst knihy Doprastav 70