Slávnostné prerazenie tunela Ovčiarsko

02.05.2016

Slávnostné prerazenie tunela Ovčiarsko

Dňa 29. apríla 2016 bol za prítomnosti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romana Brecelyho, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti a zástupcu zhotoviteľa - predsedu predstavenstva Doprastavu Juraja Androviča slávnostne prerazený tunel Ovčiarsko.

Tento tunel je so svojou dĺžkou 2 367 metrov v rámci existujúcich tunelov a tunelov vo výstavbe 3. najdlhším tunelom na Slovensku. Jeho razenie bolo slávnostne začaté osadením sošky sv. Barbory dňa 12. septembra 2014 pred západným portálom. Dvojrúrový diaľničný tunel bol razený za nepretržitej prevádzky 21 mesiacov.

Tunel Ovčiarsko, ktorého prieskumná štôlňa bola prerazená už pred 18 rokmi, je súčasťou stavby diaľnice D1, úsek Hričovské  Podhradie - Lietavská Lúčka, ktorý má dĺžku 11,32 kilometrov. Stavba je situovaná v Žilinskom kraji, v okrese Žilina, a prechádza katastrálnymi územiami  5 obcí (Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky a Lietavská Lúčka). Realizuje sa v plnom profile, nachádza sa na nej 11 mostov, 2 tunely (okrem tunela Ovčiarsko aj tunel Žilina). S svojimi 218 stavebnými objektmi je tento diaľničný úsek považovaný za jeden z technicky najnáročnejších.