Slávnostné odovzdanie stavby „I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“ do užívania

01.12.2015

Slávnostné odovzdanie stavby „I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“ do užívania

Dňa 1. decembra 2015 bola slávnostne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná cesta „I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina“. Stavbu realizovalo „Združenie Doprastav – SMS – I/72-Zbojská“, tvorené vedúcim členom združenia – spoločnosťou Doprastav, a.s., závod Zvolen, a členom združenia – spoločnosťou Stavby mostov Slovakia a.s.

Cesta I/72 je dôležitá spojnica v línii sever – juh v banskobystrickom regióne a výrazne ovplyvňuje rozvoj tejto časti regiónu. Rekonštruovaný úsek cesty mal dĺžku 4,2 km. Slávnostné otvorenie stavby sa uskutočnilo v máji 2013.

Rekonštrukcia tejto cesty bola podmienená nevyhovujúcim smerovým, ale najmä šírkovým usporiadaním, ktoré predstavovali hlavnú prekážku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Veľké problémy vytvárala kamiónová doprava a strety veľkých vozidiel, ktorých dĺžka presahovala 12 metrov. Z tohto dôvodu bolo cieľom odstránenie obmedzení na trase z hľadiska bezpečnosti dopravy. Vybudovaním dvojpruhovej, smerovo nerozdelenej komunikácie sa zabezpečilo zvýšenie bezpečnosti premávky, zvýšenie kapacity cesty, dopravnej rýchlosti a zníženie nehodovosti, spotreby pohonných hmôt, exhalátov a hladiny hluku. V neposlednom rade sa zariadilo  kvalitné napojenie celého regiónu na vyššiu komunikačnú sieť.

Základné údaje o stavbe

Obstarávateľ:Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ:Združenie Doprastav – SMS – I/72-Zbojská
Vedúci člen združenia:Doprastav a.s., závod Zvolen
Členovia združenia:Stavby mostov Slovakia a.s.
Dĺžka stavby:4,2 km
Doba realizácie:05/2013 – 11/2015