Slávnostné odovzdanie stavby do užívania I/59 Dolný Kubín

14.04.2015

Slávnostné odovzdanie stavby do užívania I/59 Dolný Kubín

Dňa 14.4.2015 o 14.00 hod. bola slávnostne odovzdaná do užívania stavba I/59 Dolný Kubín, hranica okresu – pruh pre pomalé vozidlá, ktorú sme realizovali spolu v združení so spoločnosťou Strabag. Cesta I/59, kde je vybudovaný pruh pre pomalé vozidlá sa nachádza na hranici okresov Ružomberok a Dolný Kubín. V rámci vybudovania pruhu pre pomalé vozidlá bola zrekonštruovaná križovatka ciest I/59 a III/05927.