Rýchlostná cesta „R2 Pstruša – Kriváň“ odovzdaná do užívania

10.11.2015

Rýchlostná cesta „R2 Pstruša – Kriváň“ odovzdaná do užívania

V utorok 10. novembra 2015 bol za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Jána Počiatka, sprevádzkovaný pre vodičov úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, ktorý môžeme nazvať aj obchvat Detvy. Stavbu realizovalo združenie s názvom „Združenie R2 Pstruša – Kriváň“, ktorého členmi boli spoločnosti Doprastav, a.s., STRABAG s.r.o. a Váhostav – SK, a.s.

Motoristom by mal podľa prepočtov skrátiť prejazd medzi obcami Pstruša a Kriváň z jedenástich na šesť minút. Pre obyvateľov dotknutého regiónu je pozitívne predovšetkým zníženie frekvencie dopravy cez obce Kriváň a Pstruša a mesto Detva. Týmto úsekom prechádza denne približne 15 tisíc vozidiel, z čoho je pätina tvorená kamiónovou dopravou. Medzi ďalšie pozitíva novej cesty môžu byť zaradené čistejšie životné prostredie, menej hluku a zápachu z výfukových plynov, či väčšia šanca na získanie nových investícií.

Rýchlostná cesta R2 sa bude začínať v Trenčíne a vodičov má dopraviť až do Košíc. Nový úsek tejto rýchlostnej cesty je štvorprúdová trasa v plnom profile, ktorá je dlhá 10 380 metrov a nachádza sa na nej 13 mostov a desaťkilometrová protihluková bariéra.

Základné údaje o stavbe

Obstarávateľ:
 Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: 
Združenie R2 Pstruša – Kriváň
Vedúci člen združenia: 
STRABAG s.r.o.
Členovia združenia: 
Doprastav, a.s. a Váhostav – SK, a.s.
Dĺžka stavby: 
10,4 km
Doba realizácie: 
12/2013 – 11/2015