Rekonštrukcia križovatky letiskových dráh

14.04.2021

Rekonštrukcia križovatky letiskových dráh

V dňoch 14.4.-24.4.2021 sme realizovali výmenu cementobetónového (CB) krytu križovatky vzletových a pristávacích dráh na najväčšom letisku na Slovensku – Letisku M. R. Štefánika Bratislave. 

Počas úplnej uzávierky letiska bolo v priebehu desiatich dní v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke vybúraných a novovybudovaných takmer 9 000 m2 CB krytu, obnovené bolo taktiež svetelné navádzanie pristávacej dráhy a vodorovné dopravno-letiskové značenie. 

Vďaka použitiu viacerých progresívnych technológií sa opäť začalo lietať už 24.04.2021 od 14:00.  

Dovzlietnutia priatelia 🛫 


Základné údaje: