R2 Pstruša - Kriváň - slávnostné klepanie

25.11.2013

R2 Pstruša - Kriváň - slávnostné klepanie

Dňa 25.11.2013 sa v Detve konalo slávnostné poklepanie základného kameňa výstavby rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň. NDS oficiálne spustila výstavbu 10‑kilometrového úseku obchvatu Detvy. Jej výstavba má trvať 24 mesiacov. Úsek sa začína mimoúrovňovú križovatkou Pstruša vo Vígľaši Pstruši, kde sa napája na cestu 1. triedy č. 50, pokračuje údolím rieky Slatiny, v súbehu s cestou 1. triedy a železničnou traťou. Trasa ide mimo obcí Vígľaš, Stožok a Detva a končí sa pri obci Kriváň rovnomennou mimoúrovňovou križovatkou. Podľa generálneho riaditeľa Výskumného ústavu dopravného Ľubomíra Palčáka, nová rýchlostná komunikácia stiahne takmer všetku dopravu zo súbežného, už preťaženého úseku 1. triedy č. 50. Úsek cesty Pstruša ‑ Kriváň hlavne pomôže tomuto regiónu. Dnes sú tu intenzity dopravy viac ako 15‑tisíc vozidiel, z čoho zhruba 4‑tisíc vozidiel sú ťažké nákladné vozidlá. Po vybudovaní tejto rýchlostnej komunikácie sa očakáva, že 80‑90 percent stiahne táto nová rýchlostná komunikácia, čo bude znamenať, že nové intenzity na tejto ceste budú okolo 2,5‑tisíc vozidiel. Takisto tento úsek má vysokú hustotu dopravných nehôd. To je počet dopravných nehôd ročne na kilometer, čo je tu viac ako 10. Na slovenské pomery je to veľmi vysoké číslo a po spustení a realizácii tejto výstavby, sa predpokladá zníženie hustoty dopravných nehôd na 3, čiže o dve tretiny sa zníži počet dopravných nehôd.