Posledný oceľový nosník na objekte SO 209 slávnostne osadený

26.02.2024


Dňa 26.2.2024 bol na nami realizovanej stavbe diaľnice D1 Říkovice – Přerov, za účasti médií a zástupcov investora (Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.)
slávnostne osadený posledný oceľový komorový nosník v rámci montáže najdlhšieho mostného poľa stavebného objektu SO 209.

Pole číslo 7 má dĺžku 69,0 metrov a premosťuje koryto rieky Bečva.

Uloženie a montáž týchto komorových nosníkov, z nich 4 kusy sú dĺžky až 43,0 m, bola zrealizovaná s použitím žeriavu o maximálnej nosnosti až 750 ton.


Estakáda v km 82,973 cez Bečvu a železničnú trať Olomouc – Přerov je spriahnutý oceľovo-betónový, trámový, 20 poľový most. Celková dĺžka mostu je 941 metrov. Zhotoviteľom spodnej stavby mostu SO 209 (vrátane zakladania), ako aj spriahnutej železobetónovej dosky nosnej konštrukcie je Doprastav a.s. Zhotoviteľom nosnej oceľovej konštrukcie mosta je združenie „Spoločnosť Říkovice-Přerov“, pre ktorú realizáciu prác v rámci združenia zabezpečuje Doprastav a.s. prostredníctvom podzhotoviteľa Združenia OK most Přerov.

Charakteristika stavby:

Stavba: Diaľnica D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov

Objednávateľ: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotoviteľ: Spoločnosť Říkovice-Přerov (Združenie STRABAG a.s. ČR, STRABAG s.r.o. SK, Doprastav a.s., IDS Olomouc a.s.)
Zhotoviteľ OK SO 209 (podzhotoviteľ združenia): Združenie „OK most Přerov“ (DT Mostárna a.s., DSC a.s.)