"Operácia" na križovatke budúcej diaľnice D4/D1

29.01.2021

"Operácia" na križovatke budúcej diaľnice D4/D1

Dnes začala veľká operácia na križovatke budúcej diaľnice D4 a diaľnice D1 a to zásun nosnej konštrukcie mosta 232-05 do telesa diaľnice, ktorý sa robí unikátnym spôsobom. Celá konštrukcia by sa mala zasunúť v priebehu pár hodín.

Na zásun nosnej konštrukcie sme si prenajali špeciálne zariadenie, takzvaný Air pad sliding systém od švajčiarskej firmy Hebetec.

Samotné práce na zásune začali presmerovaním dopravy dňa 26.01.2021, pokračovali značnými zemnými prácami na odkope a zabezpečení funkčnej polovice diaľnice, príprave podložia pod finálnu polohu mosta a spätným zásypom.

Ten istý postup sa bude opakovať na pravej strane diaľnice D1.

Motoristov čakajú isté dopravné obmedzenia, ktorú sú s výstavbou spojené. Podľa harmonogramu by mali trvať 2 x 6 dní.