Odhalenie pomníka Antona Srholca

20.06.2016

Odhalenie pomníka Antona Srholca

Za účasti prezidenta SR Andreja Kisku bol dňa 16. júna 2016 pri pamätníku Brána slobody v bratislavskej mestskej časti Devín slávnostne odhalený pomník Antona Srholca. Prostredníctvom realizácie príslušných stavebných prác na pomníku a jeho osadení pridal k odhaleniu pomocnú ruku aj Doprastav, závod Bratislava.

Slávnostné podujatie, ktorého zámerom bolo uctenie si pamiatky Antona Srholca, zorganizovali Konfederácia politických väzňov Slovensk a Rotary klub Bratislava. Pomník bol symbolicky odhalený na mieste pamätníka Brána slobody, ktorého iniciátorom a duchovným otcom bol Anton Srholec. Tento pamätník bol postavený v roku 2005.

Anton Srholec bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra Resoty. Narodil sa v roku 1929 v Skalici. Keďže mu vtedajší režim neumožnil študoval teológiu, pokúsil sa v roku 1951 ilegálne prekročiť hranice. Za trestný čin pokusu o nepovolené prekročenie štátnych hraníc bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Vo väzení (najmä v uránových baniach v Jáchymove) strávil 10 rokov. Po návrate z väzenia musel byť ešte 10 rokov robotníkom a až následne v roku 1969 mu bolo umožnené dokončiť teologické štúdiá. V roku 1970 bol v Ríme vysvätený za kňaza. Zomrel 7. januára 2016.

Odhalebnie pomníka Antona Srholca