Ocenenie za inovatívny prístup pri výstavbe

12.05.2022

Ocenenie za inovatívny prístup pri výstavbe

12.05.2022  

Naša zbierka ocenení sa opäť rozrástla.   

Počas výročného zasadnutia Slovenského národného komitétu „fib“ v dňoch 12.-13. mája 2022, sme získali ocenenie za inovatívny prístup pri výstavbe železničného mosta nad Nosickou priehradou. Uvedený most je jedným z najnáročnejších objektov stavby "ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I Etapa", s dĺžkou viac ako 600 m.  

Most prevádza dvojkoľajnú trať cez Nosickú priehradu pomocou 12-tich mostných polí v dĺžke 51,50 m. Je založený v dvojitých ohrádkach na veľkopriemerových pilótach. Nosná konštrukcia bola realizovaná kombinovane pomocou vozíkov letmej betonáže a pevnej skruže. Pri realizácii sa postupovalo dvojetapovou betonážou. V prvej etape sa vyhotovila spodná doska a trámy a po predopnutí sa zrealizovala horná doska. Po vyhotovení nosnej konštrukcie nasledovala betonáž pylónov. Zaujímavosťou objektu je inštalácia systému dlhodobého monitoringu, ktorá užívateľovi zabezpečí kontrolu kvality a dlhodobej životnosti.  

Získanie ocenenia z rúk renomovaných betonárskych špecialistov nás napĺňa nesmiernou radosťou.