Nový inkubátor už slúži novorodencom

19.04.2017

Nový inkubátor už slúži novorodencom

Spoločnosť Doprastav prostredníctvom nového inkubátora prispela k tomu, aby novorodenecké oddelenie žilinskej nemocnice v kvalitnejšej miere zabezpečovalo potrebnú intenzívnu zdravotnú starostlivosť o nedonosených novorodencov, ale aj starostlivosť o kriticky chorých novorodencov bez ohľadu na hmotnosť.

Inkubátor nemocnici za spoločnosť Doprastav vo štvrtok 13. apríla 2017 odovzdal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Juraj Androvič, ktorý pri tejto príležitosti vyjadril potešenie, že práve takýmto spôsobom bolo možné nemocnici pomôcť.

Podľa primárky novorodeneckého oddelenia Kataríny Jackuliakovej inkubátory slúžia na zabezpečenie starostlivosti o novorodencov, ktorí si nedokážu udržať sami svoju teplotu, čím by došlo k podchladeniu a následne k zhoršeniu ich doterajších ťažkostí. V nemocnici ich väčšinou využívajú pre predčasne narodené deti, ktoré sú najviac ohrozené.