Naše mesto 2021

11.06.2021

Naše mesto 2021

V piatok 11. júna sme sa opäť zapojili najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku - NAŠE MESTO. Už piatykrát vymenili naši zamestnanci kancelárie, telefóny, počítače a maily za pracovné náradie, maliarske štetce, rukavice, kosačky a iné potrebné pomôcky. Spojením síl sme ukázali, že „máme srdce na správnom meste“ a prispeli k úprave dvoch areálov. Bola to pre nás príjemná zmena. 

46 zamestnancov sa zapojilo do 15. ročníka tohto dobrovoľníckeho podujatia, ktoré organizuje Nadácia Pontis.  

Tento rok sme vytvorili dva dobrovoľnícke tímy a pomohli v mestách Bratislava a Žilina:

- 33 dobrovoľníkov pomáhalo v Kluibe rýchlostnej kanoistiky v Karloveskej zátoke v Bratislave

- 13 dobrovoľníkov pomáhalo v Komunitnom literárnom parku Krajskej knižnice v Žiline.