Môže sa začať stavať ďalší úsek diaľnice D35 v Čechách

05.05.2023

Môže sa začať stavať ďalší úsek diaľnice D35 v Čechách

D35 Janov – Opatovec

Dňa 5. mája 2023 investor Ředitelství silnic a dálnic zahájil výstavbu ďalšieho úseku diaľnice D35 Janov – Opatovec.

Stavbu bude realizovať združenie firiem MI Roads a.s. a Doprastav, a.s. Nový diaľničný úsek bude sprevádzkovaný v roku 2025.

0Stavba diaľnice „D35 Janov – Opatovec“ je súčasťou úseku budúcej diaľnice D35 medzi MÚK Opatovice a MÚK Staré Město. Výstavba diaľnice D35 bude mať vplyv nielen na dopravu na existujúcej ceste I/35, ale i na ostatných komunikáciách v cestnej sieti. Po dokončení by sa mala diaľnica D35 spolu s diaľnicou D11 stať alternatívnou trasou k preťaženej diaľnici D1, čím bude možné rozdeliť dopravnú záťaž z diaľnice D1 medzi dve komunikácie rovnakého dopravného významu.

Úsek diaľnice v tejto stavbe nadväzuje na predchádzajúci úsek „D35 Litomyšl–Janov“ za MÚK Janov a v celej dĺžke vedie v tesnom súbehu s existujúcou cestou I/35, ktorú niekoľkokrát kríži. Trasa končí za mimoúrovňovou križovatkou Opatovec, ktorá napojuje cesty I/35 a I/43.

Celková dĺžka úseku je 11,8 kilometrov.

V trase diaľnice D35 je vzhľadom k členitosti terénu navrhnutých sedem mostných objektov. Najväčším z nich je most cez cestu I/35 a Mikulečský potok o dĺžke 439 metrov.

V rámci stavby vznikne tiež 6 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 4,5 kilometra.

Diaľnica D35 je plánovaná v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou dĺžkou 210 kilometrov druhou najdlhšou diaľnicou v ČR. D35 je tiež v celej svojej dĺžke súčasťou globálnej siete TEN-T európskych dopravných koridorov.


Hlavná trasa:

dĺžka: 11,8 km

kategória: D 26,0/130 (podľa novej ČSN)

počet všetkých stavebných objektov: 131

Mostné objekty:

na diaľnici: 7

nad diaľnicou: 4

železničné mosty: 1

na ostatných komunikáciách: 1

ekodukty: 2

celková dĺžka mostov: 1173 m

Mimoúrovňové križovatky:

MÚK Opatovec (deltovitá)

Ostatné križovatky:

okružné: 2

Protihlukové steny:

počet: 6 (celková dĺžka: 4,5 km)