I/68 Plavnica, preložka cesty odovzdaná do užívania

22.06.2023

I/68 Plavnica, preložka cesty odovzdaná do užívania


I/68 Plavnica