Gratulujeme k úspechu v Českej republike!

19.11.2021

Gratulujeme k úspechu v Českej republike!

Železniční stavba roku 2021 v ČR

Gratulujeme! Dňa 19. novembra 2021 bola naša spoločnosť ocenená cenou „Železniční stavba roku“ v Českej republike za realizáciu stavby Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou.  

Uvedenú stavbu sme realizovali v rámci združenia - Společnost Vysočina (TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika; ELTRA, spol. s r.o.; FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.; Doprastav, a.s., organizační složka Praha a PORR a.s.)  

  

Projekt Železničná stavba roka je unikátna akcia moderného formátu, ktorá novým spôsobom pozerá na súťaženie, ocenenie a vyhlásenie najlepších železničných stavieb, ktorých zadávateľom a investorom je Správa železníc. Pod garanciou Správnej rady Správy železníc a na základe hodnotenia Odbornej komisie Správy železníc si kladie za cieľ vybrať najkvalitnejšie realizované železničné stavby počas uplynulej stavebnej sezóny v niekoľkých kategóriách, so zohľadnením ich ekonomického alebo spoločenského prínosu – Železničné mosty a tunely, Rekonštrukcia a opravy výpravných budov, Modernizácia železničných staníc a uzlov a pod.