EURO VELO 11 sa opäť predĺži

01.06.2021

EURO VELO 11 sa opäť predĺži

1. jún 2021 bol pre cyklistov zaujímavý deň.

Našej spoločnosti bolo odovzdané stavenisko úseku cyklotrasy Šarišské Michaľany – Orkucany, ktorá bude súčasťou medzinárodnej cyklomagistrály EURO VELO 11. 

Zmluvná lehota výstavby je 8 mesiacov a bude rozdelená na viacero etáp.  

Najdôležitejší úsek zaradený na začiatok výstavby je od Mlynskej ulice po Ketelský potok (SO 201-00). Premostenie zabezpečí lávka pre cyklistov tvorená betónovou prefabrikovanou konštrukciou s dĺžkou 12,50 m. Cyklotrase je navrhnutá ako obojsmernná s cyklistickým pruhom šírky 1,50 m funkčnej triedy D2. Trasa bude lemovaná betónovým obrubníkom. Dĺžka celkovej trasy je 3,49 km. 

Hlavný koridor cyklomagistrály EuroVelo 11 v priestore strednej Európy prechádza z pobaltských štátov cez východné Poľsko, východné Slovensko a východné Maďarsko na južný Balkán. V severnej časti východného Slovenska, na území Prešovského samosprávneho kraja, má jeho trasa viesť od severu údolím rieky Poprad, následne dolinou Torysy do krajského mesta Prešov. Odtiaľ po pravom brehu rieky Torysa a západnej strane diaľnice D1 sa táto trasa dostane na hranicu Košického samosprávneho kraja. 

Eurovelo 11 povedie po úplnom dokončení cez jedenásť krajín a šesť hlavných miest zo severného mysu Nórska - Nordkappu až do metropoly Grécka, do Atén. Dĺžka trasy predstavuje 6550 kilometrov.