D3 Bošilec - Ševětín uvedená do prevádzky

D3 Bošilec - Ševětín uvedená do prevádzky