D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - podpis zmluvy o dielo

10.12.2013

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - podpis zmluvy o dielo

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Juraj Androvič spolu s členom predstavenstva a s finančno-ekonomickým riaditeľom Romanom Gunišom podpísali dňa 10. decembra 2013 so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti zmluvu o dielo na výstavbu diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Ide určite o najradostnejší okamih pre Doprastav nielen v samotnom závere roku 2013, ale dá sa povedať, že vlastne za ostatné tri roky. Získanie tejto akcie je zadosťučinením pre všetkých tých, ktorí s neutíchajúcou snahou bojovali v procese prípravy ponúk a v samotných verejných súťažiach na vypísané úseky diaľnic a rýchlostných komunikácií. Pri tejto stavbe, ktorej zmluvu na výstavbu sme podpísali, má Doprastav ako líder združenia s Váhostavom – SK, Strabagom a Metrostavom najväčšiu zásluhu na tomto úspechu. Víťazná cena 427 mil. €, aj s nepredvídateľnými nákladmi, zaradila túto stavbu k najväčším a najnáročnejším, aké sa na Slovensku budovali.