ČOV Vrakuňa a Petržalka - Modernizácia dvoch najväčších čistiarní na Slovensku slávnostne zahájená

26.11.2013

ČOV Vrakuňa a Petržalka - Modernizácia dvoch najväčších čistiarní na Slovensku slávnostne zahájená

Dňa 26.11.2013 v príjemnom interiéri Vodárenského múzea v Bratislave minister životného prostredia Peter Žiga spolu s ďalšími vzácnymi hosťami oficiálne potvrdil výstavbu čistiarní odpadových vôd Vrakuňa a Petržalka. Ako pripomenul vo svojom prejave „rekonštrukcia čistiarní je súčasťou veľkého projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu“, pričom Operačný program Životné prostredie z prostriedkov kohézneho fondu umožňuje financovať aj aktivity na území hlavného mesta Bratislavy a Bratislavského kraja. Čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni a Petržalke sa budú rekonštruovať v plnej prevádzke. Od roku 2015 sa tak zastaví vypúšťanie nutrientov do dunajských vôd a Slovensko splní záväzok určený pri vstupe do Európskej únie. Celková hodnota rekonštrukcie oboch čistiarní dosahuje takmer 29 miliónov EUR. Hlavným zhotoviteľom modernizácie čistiarne v Petržalke je spoločnosť Doprastav, a.s., v združení s Vodohospodárskymi stavbami a Aquastavom. Od 11. novembra 2013 sa budujú v čistiarňach odpadových vôd (ČOV) stavebné dvory a práce by mali byť ukončené do marca 2015. Z hľadiska dodávateľských prác a nasadenia technológií ide o mimoriadne významné projekty. ČOV v Petržalke bola dobudovaná v súvislosti s vodným dielom Gabčíkovo na prelome 80. a 90. rokov a čistí odpadové vody z pravobrežnej časti Bratislavy a piatich rakúskych obcí. Vzhľadom na mimoriadne vysokú kapacitu je prebudovanie na systém RADN možné odstavením liniek v dvoch fázach. Rekonštrukciu preto možno považovať za príspevok Slovenska k európskej iniciatíve za čistejší Dunaj.