Až trojnásobné ocenenie v súťaži "Stavba roka 2022"!

22.03.2023

Až trojnásobné ocenenie v súťaži "Stavba roka 2022"!

Dňa 22. marca 2023 prostredníctvom slávnostného Galavečera vyvrcholil 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2022. 

 V súťaži sme mali nominované dve výnimočné stavby, ktoré si odniesli rovno 3 ocenenia: 

 Modernizácia trate Púchov - Žilina, I. etapa 

🏆Hlavná cena v kategórii Inžinierske stavby  

🏆Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva 

 

D1 Bratislava - Triblavina, most D1 / D4 

🏆Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby 

 

Máme obrovskú radosť a sme nesmierne vďační, že odborná porota ocenila húževnatosť, zanietenie a neskutočné pracovné nasadenie našich Doprastavákov a všetkých, ktorí sa na stavbách podieľali.  


 

Súťaž realizovaných stavieb na Slovensku s názvom Stavba roka má svoju tradíciu už od roku 1995. Ide o súťaž na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. 

Súťaž sa vyhlasuje každoročne pre stavby v kategóriách: 

      „Budovy“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia 

      „Inžinierske stavby“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia 

pričom všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii. 

Súčasťou súťaže je Cena verejnosti, ktorá je už od roku 2009 udeľovaná širokou verejnosťou internetovým hlasovaním prostredníctvom známeho internetového portálu. O túto cenu sa uchádzajú všetky stavby, prihlásené do súťaže. Jej poslaním je, okrem účinnej profesionálnej propagácie odvetvia výstavby a stavebníctva a súťaže, aj šírenie osvety, zvyšovanie vedomostného potenciálu občanov v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj upevňovanie zdravého sebavedomia pri aktívnom ovplyvňovaní vecí verejných vo výstavbe miest a obcí. 

Organizátorom súťaže bola od roku 1995 Nadácia ABF Slovakia. Od roku 1997 je organizátorom tejto súťaže Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. 

Nad 28. ročníkom celoštátnej súťaže stavieb realizovaných na Slovensku Stavba roka 2022 prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová a minister dopravy Slovenskej republiky, pán Andrej Doležal. 

Vyhlasovateľmi súťaže sú: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. 


Stavba roka 2022