Portály dopravného značenia

Výrobca: Doprastav, a.s., Závod Bratislava

Miesto výroby:
VS-9 Nové mesto nad Váhom
VS-8 Mlynské nivy

VS-3 Žilina    

Použitie

Portály dopravného značenia sú nosné konštrukcie dopravných značiek a ich príslušenstva na úsekoch ciest a diaľnic. Nosná konštrukcia je navrhnutá z oceľových profilov, ktorá môže byť uložená na moste alebo založená na plošných základoch, príp. mikropilótach.

Popis

Oceľová konštrukcia portálov je navrhnutá z valcovaných prierezov U (STN 42 5570) spojených plechom (STN 42 5310), čím je vytvorený uzatvorený obdĺžnikový prierez. Stĺpy a priečnik majú konštantný prierez.

Oceľovú konštrukciu tvorí stĺp (zvislá časť), priečnik (vodorovná časť), spodná a horná príruba (plechy medzi stĺpom a priečnikom) a úložný plech (plech medzi stĺpom a základom). Spodná príruba a úložný plech sú privarené k stĺpu, horné príruby sú privarené k priečniku. Stĺp a priečnik sú vzájomne spojené pomocou skrutkových spojov. Do základovej konštrukcie sú portály kotvené vopred zabetónovanými kotevnými skrutkami umiestnené v kotevnom koši.

Portály dopravného značenia sú riešené v siedmich tvarových typoch:

Podľa veľkosti portály dopravného značenia rozlišujeme v dvoch základných rozmeroch:

Technické parametre:
V tabuľke je prehľad maximálnych technických parametrov certifikovaných typov portálov dopravného značenia.

V prípade atypického portálu dopravného značenia, ktorého parametre sú nad rámec technických parametrov certifikovaných portálov dopravného značenia, vypracuje sa nová projektová dokumentácia atypického portálu dopravného značenia.