Cesty

2016-2017
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II. fáza
Viac
2013-2015
R2 Pstruša - Kriváň
Viac
2013-2015
I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
Viac
2008-2011
R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II. etapa
Viac
2008-2009
Multifunkčná motoristická trať, Orechová Potôň
Viac
2004-2006
R1 Rudno nad Hronom - Žarnovica
Viac
2001-2006
R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa
Viac
2001-2003
R1 Nová Baňa - Rudno nad Hronom
Viac
1997-2013
I/64 Rajecké Teplice - prieťah, I. a II. stavba
Viac
1997 - 2005
R1 Nová Baňa - obchvat
Viac
1997-2000
I/11 Estakáda Žilina
Viac
1994-1996
I/18 Košariská - Dubná Skala, preložka cesty
Viac
1993-1995
I/51 Sereď obchvat, III. stavba
Viac
1988-1990
I/51 Sereď obchvat, II. stavba
Viac
1983-1988
I/51 Sereď obchvat, I. stavba
Viac
1981-1984
Rekonštrukcia letiska Bratislava
Viac
1981-1984
I/11 Krásno nad Kysucou - Kysucký Lieskovec, preložka cesty
Viac
1975-1979
Banská Bystrica - Kostiviarska
Viac