Výstupná Barrandovská komunikácia v Prahe (ČR)1982-1985

Dĺžka komunikácie je 5,285 km. Súčasťou je atypický mostný objekt, ktorý tvoria dva samostatné mosty. Pravý most má 7 polí a je dlhý 283,8 m. Ľavý so 6 poliami je dlhý 237,6 m. Výška mostov nad údolím je 30 m. Súčasťou stavby sú podchody, oporné múry a protihlukový múr.