Výstavba rýchlostnej cesty S-69 - Tunel LALIKI (POĽSKO)2007-2009

Výstavba rýchlostnej cesty S69 Bielsko-Biała - Żywiec- Zwardoń časť C2: SZARE LALIKI km 38+4,7 do km 43+155,74 (POĽSKO).

Z pôvodne dvoch úsekov s dĺžkami 2,68 km a 1,996 vznikol jeden súvislý úsek S69 Laliki – Szare s dĺžkou 4,676 km. Bol postavený v polovičnom profile a jeho súčasťou je aj tunel v Lalikoch. Prvú časť úseku s dĺžkou približne dva km uviedli do prevádzky 5. decembra 2008.

Tunel pretína chrbát Sobczakovej stráne (766,3 m n. m.). Je klasifikovaný ako jednoloďový plytký cestný tunel z monolitického železobetónu vykonávaný banskou a hĺbenou metódou. Vybudovaná bola aj paralelná úniková štôlňa, ktorá je spojená s hlavným tunelom v štyroch prechodoch (spojniciach). Razenie sa začalo z obidvoch portálov (štyri čelby) vzhľadom na nepriaznivé geologické podmienky a na termín dokončenia. Vo väčšine prípadov z dôvodu odvodnenia počas raziacich prác sa tunely razili dovrchne z juhu na sever. Priečny rez má tvar podkovy vyplývajúci z charakteru konštrukčných prác. Os trasy na tunelovom úseku má stály pozdĺžny spád 4,0 % smerom na južný portál tunela. V prevažnej časti sa cestný aj evakuačný tunel budoval klasickou banskou metódou s použitím zásad NRTM, podľa ktorej je masív nosnou konštrukciou tunela.

Výstavba rýchlostnej cesty S69 LALIKI (POĽSKO)