Rekonštrukcia cesty R6 Tagiyev - Sahil (AZERBAJDŽAN)2009-2013

Stavba je obchvatom mesta Baku, spája diaľnicu M1 Baku – Quba a diaľnicu M2 Baku – Alat. Pri raste predmestí hlavného mesta Baku má cesta R6 v dlhodobom horizonte potenciál slúžiť ako jeho vonkajší obchvat. Rekonštrukcia cesty dlhej 41,4 km sa bude držať pôvodnej trasy, pričom sa zlepšia jej prevádzkové (geometria, kvalita povrchu, bezpečnosť)parametre. Stavba je prístupná z dvoch strán – buď z mesta Sumqayit / Tagiev alebo z mesta Sahil. Zmluva o hlavnej subdodávke medzi Doprastav a.s. a AzerInsaatServis bola podpísaná dňa 14.12.2009 na celý objem prác ako back-to-back kontrakt.