Rekonštrukcia cesty na letisko Heydara Aliyeva (AZERBAJDŽAN)2007-2008

Rekonštrukcia a rozširenie cesty na letisko Heydara Aliyeva, km 5,500-13,169 (AZERBAJDŽAN)

Stavba sa nachádza na východnom cípe Abšeronského polostrova a spája širšie centrum Baku s medzinárodným letiskom Gejdara Alijeva, ktoré je najväčšie v krajine. Súčasná komunikácia má dva oddelené pásy so 4 až 6 jazdnými pruhmi. Typická celková šírka komunikácie predstavuje 43 m. Na trase na nachádza jedna štvorlístková križovatka Surachani. Tá zabezpečuje prepojenie hlavnej trasy s prímestskými časťami Amircan, Surachani a Jeni Surachani. Skladá sa z vetiev A, B, C a rámp A1, A2, A3. Mostný objekt sa nachádza na tejto mimoúrovňovej križovatke a tvoria ho dva mosty so spoloènými krajnými podperami. V Azerbajdžane sa prvýkrát budoval informačný systém diaľnice. Celý systém pozostáva z portálov s premenlivým dopravným znaèením, kamerami a meteostanicou. Celkovo je ich sedem. Najväčším problémom na stavbe tohto úseku bol nedostatok vhodných lokálnych materiálov s dostatočnou tvrdosťou a pevnosťou, ktoré sa museli dovážať zo 165 km vzdialenej Guby. Na stavbu sa denne priviezlo až 6 000 ton štrkopiesku ťaženého z rozsiahlych kaukazských vyschnutých riečisk, čo znamenalo nasadenie 300 nákladných áut 24 hodín denne.